De doelstelling van Judo stichting Nijkerk is het bevorderen van de wedstrijdsport Judo.
De stichting biedt judo voor jong en oud, jongens en meisjes dames en heren, van recreatief tot en met wedstrijdniveau, met behoud van het stichtingskarakter.
Het beoefenen van de judo sport op een veilige en verantwoorde wijze. Het gaat hierbij vooral om de sportieve en vormende elementen van het judo.
Het zorgen voor kwaliteit in organisatie en trainingen.
Normen en waarden en respect voor de medemens binnen de judosport en de samenleving staan hoog in het vaandel.
Het deelnemen aan en organiseren van wedstrijden.

Judo is een eerlijke sport met veel opvoedkundige eigenschappen (zelfvertrouwen ontwikkelen, elkaar respecteren, etc.). De stichting stelt zichzelf ten doel de jeugd voor het wedstrijd judo enthousiast te maken. Om dit te realiseren organiseert de stichting judotoernooien voor beginners en gevorderden, een judokamp een spelletjesdag en andere activiteiten.

De doelstelling ten aanzien van judoka’s die de Nederlandse top willen bereiken is hen te stimuleren en voldoende mogelijkheden te bieden om hun talent optimaal te benutten. Naast de vele wekelijkse trainingen wordt dit o.a. gedaan door deelname aan nationale wedstrijden, district trainingen en trainingskampen.